Termodinamik | Kasım-2022 | Sayı: 363

Sempozyum geçişte konut binalarının performansını artırmak için erken tasarımdesteği”konulu sunumunda, mevcut konutlarda yüksek emisyonlar ve düşük enerji verimliliği olduğunu, bina tasarımlarının birbirinden bağımsız olmasından kaynaklı karar verme süreçlerinin zorlu geçtiğini ve birçok farklı tasarım aracını kullanmayı gerektirdiğini söyledi. Yeni Tasarım Kriteri Olarak İç Mekan Çevre Kalitesi ana başlıklı Sempozyumun 4. Teknik Oturumunda ilk sunumu “Bina çevre kontrolü ve esnek soğutma için ana akım bir yöntem olarak oda hava sirkülasyonu” konusunda Hui Zhang gerçekleştirdi. Hava sıcaklığı, hava hızı, radyasyon sıcaklığı, nem, kıyafetler ve metabolik ısı üretimi olmak üzere 6 parametrenin termal konforu etkilediğini belirten Zhang, her başlıkla ilgili çözüm örneklerini anlattı. “PCM ve saydamlık oranlarının sıcak iklimlerdeki binaların enerji performansı üzerindeki birleşik etkisi” konulu sunumu yapan Eda Köse Murathan, uygulanan metotlar ve elde edilen sonuçları sergiledi. Mungan, tek bir değişkenin binalarda enerji tüketiminin azaltılmasında yeterli olmadığını, koşullara bağlı ve kombine etkilerin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Oturumun son konuşmacısı Serdar Uzgur, “Daha sağlıklı iç mekân havası sürdürülebilir arıtma sistemi tasarımı için ev bitkilendirmesi”sunumunda, yaşamakta olduğu Sinop ilinde elde ettiği veriler üzerinden bilgiler paylaştı. Sempozyumun üçüncü günü Enerji Etkin Binalar başlıklı 5.Teknik Oturum ile başladı. İlk konuşmacı Doç.Dr.Gülsu UlukavakHarputlugil “Yerel ve küresel bağlamda yüksek performanslı binalar” sunumuna iklim değişikliği, karbon ayak izi, küresel salgın, yapılı çevre ve konfor gibi sorunlardan söz ederek başladıktan sonra, binaların karbondioksit emisyonlarına en çok sebep olan sektörlerden biri olduğunu dikkat çekti.Binalarla ilgili doğru adımlar atılması halinde geleceğin değiştirilebileceğini söyleyenHarputlugil,yüksek performanslı binalar için bütünsel yaklaşımlar ve sistemlerin entegrasyonun önemli olduğunu belirtti. Dr. Neşe Ganiç Sağlam, “Binalarda %100 yenilenebilir enerji desteği için çığır açan çözümlerin ön ticari alımları” başlıklı bir sunum yaptı. Avrupa’da konut dışı mevcut binaların yaklaşık %90’ının 2050 yılına kadar,yaklaşık sıfır enerjili bina kapsamında operasyona alınacağına dikkat çekerek bu amaçla yürütülen 6 farklı ülkedeki 6 farklı projenin detaylarını anlattı. Oturumun 3. konuşmacısı Touraj Ashrafian ise “Gelecekteki hava durumu senaryoları altında HVAC sistemlerinin performansı” sunumunda bina sistemlerinin bakım ve onarımlarının düzenli yapılması gerektiğini, mevcut sistemlerin güncellemesi yapılarak verimin artırılacağını, pasif strateji ve yenilenebilir enerji kullanımdan artış görüleceğini, yapıya en uygun HVAC sisteminin seçilmesi gerektiğini söyledi. “Türkiye'de bina enerji verimliliği politikaları: Tarihsel ve güncel durum üzerine bir inceleme” konulu bir sunum yapan Dr. Alpay Akgüç, fosil yakıtların Türkiye’deki enerji tüketimindeki rolünü ve bina enerji verimliliğinde bölgelere göre gelişmeleri anlattıktan sonra bina enerji performansı alanında uygulanan yönetmeliklerin süreç ve sonuçlarını paylaştı. Oturumun son konuşmacısı NazaninMoazzen,“Bir konut binasında neredeyse sıfır enerjili binaların yaşam döngüsü enerji değerlendirmesi” başlıklı bildirisinde enerji tüketimi ve karbondioksit emisyonlarının azaltılması için bina kılıfı üzerinde mimari senaryoların uygulanması gerektiğini söyledi. Mikro İklim,Bina Etkileşimleri ve Esneklik konulu, sempozyumun 6.Teknik Oturumunda “Mikro iklim simülasyonları” üzerine ilk sunumu yapanGülçinOrakçı,dünyada binaların karbon emisyonu üretimindeki konumuna dikkat çekerek kullanılacak simülasyon programları sayesinde enerji etkin senaryolar üretilmesinin kolaylaşacağını söyledi. “Sıcak ve nemli iklimde esnek enerji sistemleri tasarımı” bildirisini sunan Alexander Zhivov, ilk olarak bu iklimlerde yaşanan konfor sorunları, yoğuşma, nem, küf gibi sorunlara değindikten sonramimari ve mekanik problemleri anlattı ve çözüm önerilerini paylaştı. “Isı eşanjörü seçimi ve kontrol yönteminin klima santralinin yıllık enerji tüketimi üzerindeki etkisi”başlıklı sunumu yapanMete Özşen,pompa enerji tüketiminin fan enerji tüketimi kadar önemli olduğunu, tasarım aşamasında seçimkriterleri ve işletmemaliyetlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.“Covid-19 önlemleri̇ çerçevesinde doğal havalandırma imkânının araştırılması”üzerine konuşanMurat Sayın doğal havalandırma verimliliğinin; rüzgâr hızı, rüzgâr basıncı ve yönü, iç-dış mekânların basınç farkı, pençelerin konumu, yükseklik farklılıkları gibi parametrelerden etkilendiğini belirtti. Oturumun son konuşmacısı Ozan Serhat Yüce ise “Otomasyon yönetim sistemi entegrasyonu ile büyük hastane mekanik sistemlerinde tüketilen enerjinin etkin kullanımı üzerine bir vaka çalışması” bildirisini sundu. Yeni HVAC Sistem Tasarımı Yaklaşımları temalı 7.Teknik Oturum Catalin Lungu’nun “Bina performans değerlendirmesi ve sertifikasyonu üzerindeki akıllı bina ve dijitalleşmenin etkisi” sunumu ile başladı. Binaların hayatımızın çok önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Lungu, yeşil bina, sıfır enerjili bina, pasif bina, akıllı bina ve yaklaşık sıfır enerjili bina gibi kavTERMODİNAMİK • KASIM 2022 49

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==