Termodinamik | Kasım-2022 | Sayı: 363

Sempozyum konuşmacısı Nur Çobanoğlu “Doğal olarak havalandırılan sınıflarda hava yoluyla bulaşın sayısal olarak incelenmesi: Sınır Koşullarının Etkisi”başlıklı sunumunu yaptı. “Binalarda Doğru Simülasyon Sonuçları Elde Edebilmek İçin Mimar ve Mühendislerin Birlikte Çalışmalı” Yapı Bilgi Modelleme, Veri ve Simülasyon ana başlığında yapılan ikinci teknik oturumda,“Bina tasarımının erken aşamalarında enerji tüketimini değerlendirmek için yeni yollar geliştirmek” konulu bir sunum yapan Tibeiru Catalina, binalarda enerji analizinin önemine dikkat çekerek enerji ihtiyaçlarının tahmin edilmesi ve tasarım öğelerinin optimizasyonunu vurguladı. Yenilenebilir enerji sistemlerinin, boyut, sistem seçimi ve kaynakların birbirine bağlanması ve sistemlerin komutası olmak üzere 3 problemi olduğunu söyleyen Catalina; binalarda doğru simülasyon sonuçları elde edebilmek için mimar ve mühendislerin birlikte çalışması gerektiğini söyledi. “COVID-19 ve diğer virüslerin, bakterilerin ve uçucu organik maddelerin bertaraf edilmesinde yenilikler (Vocs): Yeni nesil fotokatalitik filtre tasarımı ile bir sistem modeli” konulu ikinci sunumu Ayşe Simay Tuncay gerçekleştirdi. Oturumun son konuşmacısı Drury Crawley,“Dijitale Geçiş – Sürdürülebilir kentsel gelişim için altyapı esnekliğininmodellenmesi”konulu sunumuna dünya çapında binaların enerji kullanım verilerini aktararak başladıktan sonra, 3 boyutlu modellemeler ile tüketim değerlerinin kontrol edilebileceğini belirtti. Crawley çok sayıda simülasyon örneği sunduktan sonra, dijital ikizlerin çevreyi ve binaları daha iyi anlamamızı sağlayacağını,bütünsel bir yaklaşımla riskleri daha kolay hesaplayabileceğini söyledi. TTMD Sempozyumunda ikinci gün, Doç. Dr. Gülsu Ulukavak Harputlugil’in moderatörlüğünü yürüttüğü Gelecek ve HVAC Sistemleri Paneli ile başladı. İlk konuşmacı Karsten Voss, “Kentsel konut bina stokunun dönüşümü için HVAC mühendisliği” başlıklı sunuma Solar Decathlon Europe yarışması hakkında bilgi vererek başlayarak tasarım ve bina alanında 10 farklı disiplinde puanlama yapıldığından söz etti. Yarışmaya katılan evlerde net enerji fazlası elde edildiğini gösteren Voss, havalandırmada ısı geri kazanımı, ısıtıcılarda ısı geri kazanımı, PVT& ısı pompası – hibrit solar sistemlere değindi. İkinci panelist LadaHensenCentnerova, “HVAC tasarımında ve sonrasında iklim değişikliği ve uyum stratejileri”konulu bir sunum yaptı. İç mekan ortamını etkileyenler faktörleri dış mekan, binanın kendisi, sistemler ve insanlar olarak sıralayan konuşmacı, daha sonra bina ve çevre, izolasyon ve hava sızdırmazlığı,havalandırma ve hava hızı,pencereler ve gölgeleme,beklentiler ve deneyimler, davranışlar ve aktif soğutma başlıklarında bilgiler aktardır. “Esnek soğutma: mevcut çalışmalar ve gelecek vaat eden iki teknoloji” konulu sunumu yapanOngunBerkKazancı,IEA EBC Annex 80 hakkında özet paylaştıktan sonra radyant ısıtma ve soğutma sistemleri, kişiselleştirilmiş ortam kontrol sistemleriyle ilgili karşılaştırmalı bilgiler verdi. Son panelist Da Yan ise “Toplu öğrenme ve derin pekiştirmeli öğrenme ile termal enerji depolama sisteminin akıllı kontrolü” bildirisini sundu. Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği panel, soruların yanıtlanmasıyla son buldu. Dijitalleşme,bilgi teknolojileri ve operasyon teknolojileri ana başlıklı 3. teknik oturumda ilk sunumu “Veri odaklı akıllı binalar”başlığında Stephen White yaptı. Karar almada teknolojinin veriye erişimsağladığına dikkat çekerek sunumuna başlayan White, veri yakalama,veri yönetimi,veri analizi ve karar alıp harekete geçme gibi çalışmalar sayesinde öngörülere ulaşılabildiğini, bunun da enerji tasarrufuna katkı sağladığını belirtti. Veri odaklı akıllı bina tanımını yapan konuşmacı, enerji tarafında üretkenlik hizmetleri hakkında bilgiler verdikten sonra, dijitalleşme yolculuğundaki adımlardan söz ederek yapılması gereken hazırlıkları anlattı. Oturumun ikinci konuşmacısı Yalçın Katmer,“BinalarınDijitalleşmesi,BilgiTeknolojisindenOperasyonTeknolojisine”konulu sunumunda, insanlığın tarih çağları boyunca binalara olan ihtiyaç sürecinin değişimi ve gelişiminden bahsettikten sonra binaların dijitalleşmesinde güvenlik, konfor ve enerji gibi kriterlerin ön plana çıktığını ve bunun sonucunda nesnelerin internetine olan ihtiyacı anlattı. Bina otomasyon ve iletişim evrimine değinen Katmer; operasyon ve bilgi teknolojisi başlıklarının giderek birbirine yaklaştığını,daha çok iletişim sağlayan cihaz görüleceğini ve HVAC mühendislerine bilgi teknolojisi eğitiminin daha fazla verilmesi gerektiğini söyledi. “Bölgesel enerji sistemlerinde dijitalleşme” başlıklı bir sunum yapan Carsten Rode, Danimarka’daki enerji laboratuvarı çalışmaları,Danimarka’nın sıcaklık ve enerji tüketim verileri hakkında bilgi verdikten sonra Danimarka’da kurulan iklim komisyonun akıllı toplumlarda enerji kullanımı konusundaki faaliyetlerini anlattı. Kopenhag’da kurulan kentsel enerji depolama sistemini gösterenRode,bölgesel ısıtmada esneklik ve entegrasyonun önemine değinerek sistemlerin birbirine bağlanmasının çok önemli olduğunu söyledi. Oturumun son konuşmacısı Suzi Dilara Mangan “Düşük karbon ekonomisine 48 TERMODİNAMİK • KASIM 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==