Termodinamik | Ağustos-2022 | Sayı: 360

göstermektedir. Pompanın anma hızı olan 1.760 rpm, yaklaşık 1.200 gpm altındaki pompa debilerinde düşürülmektedir. Bu nokta ile sıfır akış durumu arasında pompa hızı sabit bir şekilde yaklaşık 850 rpm’e düşürülmektedir. Sonuç ise sıfır akış durumu ile 1200 gpm aralığındaki pompa akışlarının 175 psi üzerinde basınçları üretememesindendir. Tasarım mühendislerince uygulanan hız kontrolü yoluyla değişime uğramış pompa performans eğrileri diğer tasarım kararlarını da etkiler. Örneğin, değişken hız sürücüleri, öngörülen sprinkler talep debisindeki basıncı arttırmak için kullanılabilir. Bu, surasıyla daha uzun branşman hatlarını veya daha küçük boru boyutlarını mümkün kılabilir. Daha uzun branşmanların kullanılabilmesi, sistem kurulumunda ana borularda çapraz bağlantıların sayısında azaltmayı mümkün kılar. Diğer bir örnek, yüksek bir binada piyezometre borusu seçeneğinin değerlendirilmesidir. Pompanın, tüm katlardaki (en yüksek olan da dahil olmak üzere) sistem talebini karşılayabilecek basıncı üretmesi gereklidir. Üstelik, pompa sistemdeki boru sürtünme, armatür ve yükseklik basınçlarını da karşılayacak basıncı da üretmesi gereklidir. Alt katlardaki çalışma basınçları, genellikle binanın tepesine yakın olan hidrolik talebin en yüksek olduğu alanlarda hesaplanan sistem talep basınçlarından çok daha fazladır. Bu durum alt katlarda aşırı yüksek basınç sebebiyle, yüksekteki veya düşükteki katlarda bulunan piyezometre borularında su akışı olup olmadığı endişesini doğurur. Burada yine, değişken hızlı sürücü tertibatı, düşük akış debili katlardaki aşırı basınçların sınırlandırılması için bir seçenek sunar. Değişken hızlı pompalar, yüksek sistem boşaltma basınçları veya düşük emiş su besleme basınçlarını adreslemek için tasarım mühendislerine birçok seçenekten birini sunmaktadır. Daha düz performans eğrisine sahip pomapalar, yangın pompasının boşaltma izolasyon vanasının akışaltına konulacak basınç düşürme vanaları, ara tanklar ve klapeli emme vanaları mümkün olan diğer seçeneklerdir. Sabit veya değişken hızlı pompa kullanılmasından bağımsız olarak, kabul testi süresinde, uygun pompa hızının doğrulamasının yapılması ve NFPA 25’e göre rutin test prosedürlerinin takip edilmesi gereklidir. Şekil 5, test sırasında pompa hızının doğrulanmasında takometre kullanımını göstermektedir. Değşken hızlı pompalarda, kayda değer miktarda fazla test noktasının doğrulanması gerekliliğine dikkat edilmelidir. Pompanın servis ömrü boyunca herhangi bir anda, tasarım mühendisi tarafından belirtilen hızdan farklı bir anda çalışırsa, yangın pomasının performansı ve yangın koruma sisteminin tamamı söz konusu haline gelir ve tedbirli bir şekilde değerlendirmeyi ve düzeltmeyi gerektirir. Şekil 5: Bir testte pompa hızının takometre uygulaması ile doğrulanması Çeviri 68 TERMODİNAMİK • AĞUSTOS 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==