Termodinamik | Ağustos-2022 | Sayı: 360

Çeviri Pompa hızı yagından korunma sistemlerinin değerlendirilmesinde geçmişten günümüze kritik bir faktör olmuştur ve artık daha çok bir tasarım değerlendirmesi olmaktadır. Öğrenme Hedefleri • Pompa performans eğrisinin aralığını anlama • Pompa hızının sistem basınçları üzerindeki etkisinin farkına varma • Pompa hızını kontrol etmek için opsiyonları tanımlama Geçmişten günümüze pompa hızı, santrifüjlü pompaların çalışmalarının değerlendirilmesinde ve pompanın hizmet ettiği tüm yangından korunma sisteminin performansının değerlendirilmesinde kritik hususlardan olmuştur. 20 yıl öncesine kadar, tüm santrifüjlü pompalar NFPA 20: Yangından Korunma için Sabit Pompaların Kurulum Standardı tarafından sabit hızda çalıştırılmakta idi. İlgili pompa sistem tasarımcısı tarafından seçilir ve pompa performansı anma hızındaki akış ve basınç açısından, pompa isim plakasına listelenerek (bkz. Şekil 1) onaylanır ve kabul testi ile doğrulanır. NFPA 20’nin 2003 nüshasında, yangın pompalarının anma hızlarının altında çalışmasına izin verilerek, yangından korunma sisteminin performans hedeflerini karşılanmasında tasarımmühendisine daha çok opsiyon imkanı sunmuştur. Yangın Pompası Performans Eğrisi Santrifüjlü pompalar, belirli bir anma hızında çalışacak şekilde üretilmişlerdir. Örneğin, 750 gpm debili bir pompa, (Şekil 2 ‘de gösterilen performans eğrisinde de gösterildiği gibi), 3550 rpm devirde 90 pound/in2 net basınç üretir. Buna karşın, o hızda pompa tarafından üretilen basınç, yangından korunma sisteminin akış talebine bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Yangın pompasından geçen akış debisi arttıkça, bu durumda 750 gpm’den daha büyük bir değer olacaktır, pompa daha düşük değerde bir basınç üretecektir. Aksine, yangın korunma sisteminin hidrolik talebi, pompanın anma debisinden daha az olduğunda, pompanın anma basıncından daha büyük bir basınç üretilecektir. Şekil 2’de gösterilen çalışma aralığı, pompanın anma hızı olan 3.550 rpm’de görülür. Eğer pompa başka bir hızda çalıştırılır ise, performans eğrisi değişecektir. NFPA 20, pompa tarafından üretilebilecek basınç aralıklarına limitler koymaktadır. Pompa üreticileri bu aralık içerisine düşen pompalar üretirler. Belli bir hızda çalışan pompalar, maksimum basıncı pompa çıkış flanşının akışaltında akış olmadığında üretir (örneğin, yangın koruma sisteminden veya bağlantı test vanasından dışarı hiç su Şekil 1: Yangın pompası isim plakası 64 TERMODİNAMİK • AĞUSTOS 2022 Pompa Hızını Bir Tasarım Değerlendirmesi Olarak Kullanmak Yazan: Milosh Puchovsky Çeviren: Meriç Noyan Karataş

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==